conformatix-logo

Conformatix - Gezondheid & Veiligheid

Conformatix, de vertrouwde keus

Organisaties investeren in mensen en middelen en willen gezondheids- en veiligheidsrisico’s zo veel mogelijk uitsluiten. Een Arbobeleid wat goed opgezet is zal daarbij helpen. De regelgeving van de Arbowet is echter redelijk ingewikkeld en mensen vrijmaken of additionele taken geven op dit gebied is niet altijd mogelijk. Naleving en aantoonbaarheid garanderen en de Arbo-wetgeving verankeren in de organisatie is waarmee conformatix u kan helpen..

Conformatix als product en als uw ondersteunende dienstverlener is de vertrouwde keus bij het behalen, continueren of implementeren van richtlijnen op het gebied van gezondheid en veiligheid. Samen met u richten wij een G&VW-managementsysteem in dat voldoet aan (inter)nationale normen, zoals SCL, VCA of ISO 45001.

iso45001

ISO 45001 is de opvolger van de OHSAS 18001-norm voor arbomanagementsystemen. De Nederlandse benaming van deze norm is ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken – Eisen met richtlijnen voor gebruik’. Hiermee is de afkorting ‘G&VW’ als vervanging van ‘arbo’ in de ISO 45001-norm geïntroduceerd.

De gezondheid en veiligheid van medewerkers wordt onder andere beïnvloed door fysieke belasting, fysische omstandigheden, psychosociale arbeidsbelasting en machineveiligheid. Met een G&VW-managementsysteem worden gevaren en risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens aan te pakken.

ISO 45001 gecertificeerd zijn toont aan dat uw organisatie bewust gezond en veilig werkt (G&VW) en dat u voldoet aan internationale wet- en regelgeving voor arbeidsomstandigheden. 

 

Het verschil tussen ISO 45001 en VCA komt al tot uitdrukking in de naam. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. ISO 45001 is een compleet managementsysteem waar VCA een checklist is met een combinatie van maatregen en elementen van een managementsysteem. VCA-certificering is gericht op de bouw-, installatie- en aanverwante sectoren en ISO 45001 is in elke sector toepasbaar.

Er is onderscheid tussen een VCA-persoonscertificaat en een VCA-certificaat voor de organisatie. Bij het certificaat voor organisaties is er onderscheid tussen VCA*/**/p. De P staat voor petrochemie. VCA* is voornamelijk bedoeld voor niet complexe organisaties die werken zonder onderaannemers en is gericht op de veiligheid op de werkvloer. VCA** is bedoeld voor organisaties die wel gebruik maken van onderaannemers en richt zich ook op de structuur. VCAp bevat de eisen voor organisaties die diensten willen verlenen bij de petrochemische industrie. 

 

iso45001
iso45001

De Safety Culture Ladder is geen (nieuwe) standaard voor het beoordelen van een V&G-managementsysteem, maar een norm om houding en gedrag op het gebied van veiligheid en gezondheid in een bedrijf objectief te meten. De SCL is daarmee aanvullend op ‘systeemnormen’ als ISO, OHSAS en VCA/VCU/VCO en vigerende wet- en regelgeving als Arbowet en sectorrichtlijnen.

 

Compliance Navigator geeft de richting aan

Conformatix koppelt bedrijfsprocessen aan de relevante wet- en regelgeving, normeisen of eigen bedrijfsspecifieke vereisten.

Benieuwd hoe we ook binnen jouw organisatie compliance en veiligheid kunnen borgen zonder dat de business wordt afgeremd

Ook op het gebied van gezondheid en veiligheid compliant blijven.

Toezien op de realisatie gebeurt middels de geautomatiseerde audit-planning en middels het registreren en reageren op afwijkingen via issues. De issues die voortkomen uit een risicoanalyse of bijvoorbeeld uit een interne audit, worden middels de in conformatix bekende proceseigenaren toegekend.

Deze krijgen een melding in de mail dat er een issue is aangemaakt en dat opvolging is vereist. De proceseigenaar kan op zijn beurt het issue weer toekennen aan een andere medewerker ter opvolging.

Zodra een issue is afgehandeld zal er een verificatie moeten plaatsvinden. Conformatix voorziet door de ingebouwde workflow dat de juiste mensen op het juiste moment geïnformeerd worden.

Het type issue heeft invloed op het compliance overzicht. Zodra er een risico nog gemitigeerd moet worden, of er een issue geregistreerd is, kleuren de onderliggende vereisten in het compliance overzicht naar rood.

Het compliance overzicht geeft u direct inzicht in de status van de vereisten maar tevens ook de gekoppelde processen, risico’s en mogelijke openstaande issues.

This site is registered on wpml.org as a development site.