conformatix-logo

Conformatix - Onze benadering van compliance management

Vertrouwd compliance management in een wereld vol wet- en regelgeving

De conformatix benadering

waar u op moet letten bij het zoeken naar nieuwe software?

Compliance management software

Compliance management software helpt medewerkers om repetitieve, handmatige taken te verminderen en focus te leggen waar nodig. Uw medewerkers kunnen daardoor aandacht geven aan de taken die belangrijk zijn bij het beheren van en voldoen aan wet- en regelgeving. Compliance medewerkers besteden traditioneel veel van hun tijd aan het handmatig bijhouden van de gegevens die ze nodig hebben om ervoor te zorgen dat het bedrijf en zijn medewerkers aan de wet- en regelgevingen blijven voldoen. De hoeveelheid gegevens, het gedefragmenteerde karakter ervan alsmede de verscheidenheid aan betrokken medewerkers voegt daar complexiteit en foutkansen aan toe.

Conformatix is compliance management. De software laat uw medewerkers inloggen op het platform om processen, de processtappen, eventuele werkinstructies en de geldende wet- en regelgeving in te kunnen zien en op een juiste manier toe te passen in hun dagelijkse werkzaamheden. Een globaal zoekmechanisme kan op basis van de ingegeven zoeksleutels op diverse fronten suggesties doen om de medewerker van de juiste informatie te voorzien. Mocht iemand twijfelen, kan er een issue aangemaakt worden en escaleert het systeem het verzoek naar een aangewezen compliance-teamlid of lijnmanager voor verdere beoordeling.

Wanneer een issue moet worden geëscaleerd of wanneer een deze belangrijk genoeg wordt geacht om nader onderzoek te rechtvaardigen, vereenvoudigt conformatix de vervolgstappen aanzienlijk. Het issue-management centraliseert de gegevens en maakt deze voor alle betrokkenen inzichtelijk die nodig zijn om tot een antwoord te komen dat past binnen de gestelde wet- en regelgeving. Procesintegratie en systeemintegratie zorgen ervoor dat alle facetten van de bedrijfsvoering gekoppeld zijn aan de juiste toepasbare wet- en regelgeving.

Conformatix voorziet u van een audit-planning zodat de periodieke audits volgens uw regelgeving op tijd kunnen worden uitgevoerd. Audit bevindingen, eventuele afwijkingen en acties worden vastgelegd in het systeem. Audits en rapportage worden daardoor eenvoudiger en leveren een positieve bijdrage aan uw organisatie in plaats van stress. Ook kan met conformatix een complete risicoanalyse worden uitgevoerd. Met uitgebreide rapportage- en managementinformatie die een reeks nuttige visualisaties kunnen produceren bewijst conformatix in alle gevallen haar nut. Conformatix kan dit alles en meer doen voor bedrijven die wereldwijd of in eigen land actief zijn.

Vertrouwd compliance management in een wereld vol wet- en regelgeving

Richting bepalen…

 

Heeft uw bedrijf compliance software nodig?

Het feit dat u hier aan het lezen bent is eigenlijk al antwoord genoeg, echter als u ook maar twee van de volgende vragen ook met “nee” kunt beantwoorden, dan is ook voor u het antwoord ja.

Weet u waar u staat als bedrijf staat ten opzichte van geldende wet- en regelgeving? Is de betrokkenheid bij compliance van uw personeel voldoende en genoeg verankerd in de dagelijkse werkzaamheden? Kent u de risico’s voor uw organisatie en kunt u de consequenties hiervan overzien? Vindt u het naleven van wetgeving of normen te veel gedoe en kost het teveel tijd? Zou u zonder een klant-eis wel certificeren? Heeft uw certificering alleen een commercieel belang en geen toegevoegde waarde voor de organisatie? Zijn interne audits onvoldoende gepland en zijn ontbreken voldoende resultaten of actieplannen ter verbetering? Leveren de voorbereidingen op de jaarlijkse certificerings- of toezichthoudende audit stress op en resulteren deze om ‘last minute’ acties? Denkt u dat het hebben van alleen documentatie voldoende is om te voldoen aan de gestelde wet- en regelgeving of normeisen? Heeft u eigenlijk ondersteuning nodig voor uw certificerings- en/of compliance vraagstukken? Heeft u moeite om gegevens actueel en gemakkelijk toegankelijk te houden? Worstelt u met audits en met het genereren van zinvolle rapporten voor uzelf, uw team of het hogere management?

Los van bovenstaande vragen, is het ook van belang dat u de druk van wet- en regelgeving op uw medewerkers niet onderschat. Conformatix is gemoedsrust en weten dat compliance goed geregeld is tegen lagere kosten.

Is compliance-software belangrijk?

Daar kunnen we kort en krachtig in zijn: Ja. Compliance software is belangrijk daar waar analyses en big-data een rol spelen in het nemen van beslissingen en het voldoen de continue veranderende wet- en regelgeving. Met zoveel digitale informatie om bij te houden, te beheren en te proberen correct te gebruiken, wordt het steeds onmogelijker om dit te doen zonder een speciaal daarvoor bestemt softwareprogramma.

Welke functies moet compliance software hebben?

Elk compliance-platform wordt ingezet met het oog op jarenlang gebruik dus dient het zo veel mogelijk te passen bij uw bedrijf. Bij elke vorm van software geld één simpele vuistregel; als uw gebruikers het niet gaan gebruiken is de investering zinloos. Het dus belangrijk dat de leercurve voor uw medewerkers zo laag mogelijk is terwijl de effectiviteit van de inzet ervan zo hoog mogelijke spinoff moet hebben.

De gebruikersinterface dient intuïtief te zijn en de oplossing moet modern en up-to-date zijn. Het platform moet gedegen rapportage mogelijkheden bieden en automatisch managementinformatie genereren en leveren.

Een goede gegevensbeveiliging is ook cruciaal, vooral in deze tijd van zo’n hoge zichtbaarheid rond bedrijfsgegevenshacks. En natuurlijk moeten de monitoring- en onderzoekscapaciteiten van het hoogste niveau zijn, met de mogelijkheid om parameters af te stemmen en alleen problemen aan te tonen die echt verder onderzoek rechtvaardigen. Bekijk hier een volledige verlanglijst met functies van compliancesoftware.

Compliance software bouwen of in licentie?

Tenzij u een softwarehuis bent of uw bedrijf een eigen ontwikkelafdeling heeft is het antwoord beter in licentie gebruiken. Software bouwen is een specialisme en ondanks als u het zelf zou bouwen, bent u de eigenaar met alle voordelen maar zeker ook met de nadelen. Een voordeel is dat u het tempo en de prioriteiten van de ontwikkeling bepaalt en u behoudt de ultieme flexibiliteit voor nieuwe functies. Het nadeel is de organisatie en de kosten voor ontwikkelaars, projectmanagement, licenties, servers, racks en routers en voor gebruikerstraining en voor het in stand houden van ondersteunend personeel. Onze ervaring leert dat het zelf bouwen in de meeste gevallen niet gaat opwegen tegen de kosten voor u.

Hoe koopt u de juiste compliance software?

Als koper heeft u de mogelijkheid om openhartig te zijn en zeer directe vragen te stellen over wat men te bieden heeft. Vraag aan een potentiele kandidaat om een ​​software-roadmap te zien en vraag naar demo’s en referenties. Zorg ervoor dat de leverancier aan alle beveiligings- en technische vereisten voldoet. Bepaal hoe de leverancier een back-up maakt van records en hoe gemakkelijk deze kunnen worden geproduceerd in het geval van een audit.

Zorg ervoor dat u het niveau van training en ondersteuning bepaalt dat de leverancier biedt. Dit zal de komende jaren steeds belangrijker worden. En lees de kleine lettertjes. Het contract dat u ondertekent en de voorwaarden waarmee u akkoord gaat, bepalen de vorm van uw compliance-oplossing en uiteindelijk wat uw kosten zullen zijn. Uiteraard helpen we u graag om de juiste keuzes te maken, ook al zijn we leverancier van conformatix, objectief zijn met uw belang in ogenschouw is waar we altijd voor gaan.

Bedrijven beoordelen kosten doorgaans op basis van rendement op investering of ROI. Maar met naleving is het veel moeilijker om dat duidelijke aantal te bereiken. Alleen al de aanwezigheid van een compliance officer op het werk kan problemen stoppen voordat ze zich ooit manifesteren. Maar hoe voeg je iets dat niet is gebeurd in een ROI-vergelijking in? Het antwoord is dat bedrijven regelmatig harde waarden toekennen aan zachte kosten en baten. Intellectueel eigendom, zoals auteursrechten, handelsmerken en patenten, wordt zeer gewaardeerd en wordt regelmatig meegewogen in de totale waarde van het bedrijf.

Vind degenen in het hogere management die de waarde van compliance begrijpen. Laat ze kwantificeren wat dit soort materiële immateriële activa betekenen. Een bedrijf dat niet integer opereert, werkt misschien niet voor een zeer lange periode. Een bedrijf dat ethischer opereert, kan ook als zodanig worden erkend in de markt, wat een onderscheidend kenmerk kan zijn. Een andere manier om te pleiten voor compliance-software is vergelijkbaar met hoe u een pleidooi houdt voor verzekeringen: individuen en bedrijven betalen regelmatig bakken met geld om zich te beschermen tegen dingen die misschien nooit zullen gebeuren. Krijg hier meer overtuigende gesprekspunten.

Hoe belangrijk is de kwaliteit van uw gegevens?

Garbage in, garbage out, luidt de oude uitdrukking. Voor elk compliance-team is het waarborgen van de datakwaliteit cruciaal en iets wat maar al te vaak buiten de boot valt. Maar enkele fundamentele best practices kunnen helpen. Vermijdt zo veel mogelijk het menselijke element en haal importeer waar mogelijk gegevens in uw systeem via een gestandaardiseerde methode. Stel een protocol op voor het geval kritieke gegevens niet beschikbaar zijn vanaf een primaire bron. En doe het eerder vroeger dan later. Een back-up plan kun je het beste goed bedenken en testen, voordat je het nodig hebt. 

Contact

+31 (0)73 851 8311

Tuinstraat 6e
5241AA Rosmalen
The Netherlands

Maandag-vrijdag: 9am – 5pm

Start hier!

Maak een afspraak om te zien hoe conformatix ook bij u het verschil kan maken.

This site is registered on wpml.org as a development site.